Prezentare

Acțiunile de control financiar intern reprezintă ansamblul operațiunilor de exercitare a controlului direct și permanent prin care se verifică activitatea tuturor structurilor organizatorice din ASE unde se păstrează și utilizează valori materiale și bănești. Totodată controlează și modul în care personalul din cadrul acestor entități exercită sarcinile de serviciu sub aspectul legalității și regularității în vederea identificării și recuperării unor eventuale prejudicii, precum și sursa generării acestora în scopul corectării deficiențelor și abaterilor, stabilirii responsabilităților, precum și analizării cauzelor deficiențelor și abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora.

Obiectivele activității de Control Financiar Intern:

a) Identificarea riscurilor financiare și stabilirea măsurilor de diminuare a acestora;

b) Verificarea modului de cheltuire a resurselor financiare, în concordanță cu bugetul aprobat;

c) Asigurarea integrității patrimoniului, prin urmărirea modului în care au fost respectate prevederile legale privind eficiența folosirii acestuia;

d) Înregistrarea corectă, asigurarea evidenței și monitorizarea, din punct de vedere contabil, a tuturor mijloacelor materiale, bănești și a veniturilor realizate sau încasate;

e) Urmărirea recuperării debitelor în interiorul termenelor de prescriere, indiferent de natura lor și stabilirea modalităților și condițiilor de recuperare;

f) Exercitarea altor atribuții stabilite de conducerea universității în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu procedurile interne de lucru.